T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BAĞ VE SEBZE ALANLARINDA MEYDANA GELEN FUNGAL HASTALIK ZARARLARI

Yayın Tarihi : 29.8.2019

İlimizde,  Mayıs ve Haziran aylarında ortalama hava sıcaklığının 20-24 derece civarında seyretmesi, sık aralıklarla yağmur yağışının olması nedeniyle, bağ ve açık alan sebze yetiştiriciliği yapılan tarımsal alanlarda yoğun bir şekilde, başta  mildiyö, erken yaprak yanıklığı ve kurşuni küf olmak üzere fungal hastalıklar meydana gelmiştir.

İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca üretim alanları sürekli gözetim altında tutularak gerekli mücadeleler hususunda üreticiler zamanında ikaz edilmiş, kültürel ve kimyasal mücadeleyi bir arada uygulamaları gerektiği hatırlatılarak teknik tavsiyelerde bulunulmuş ve duyurular yapılmıştır.

Bununla beraber hastalıkla bulaşık olan bölgelerde, etkin bir mücadele için hastalık belirtileri görülmeden kimyasal mücadeleye başlanmasının önemi üzerinde titizlikle durulmuştur.

Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de hava sıcaklığının hastalıkların gelişmesi için uygun ortam oluşturan 20-24 ºC civarında seyretmesi, yağışların yoğun ve sık tekrarlanan aralıklarla uzun bir üretim dönemi boyunca yağması, yağışlara bağlı yüksek neminde paralelinde devam etmesi, hastalık belirtileri görüldükten sonra mücadeleye başlanması kimyasal mücadelenin yetersiz kalmasına sebep olmuştur.

İlimizde özellikle açıkta domates yetiştiriciliği yapılan alanlarda ve bağlarda %80 oranında hastalık zararı ve ürün kaybı görülmüştür. Bunda en büyük etken bitkilerin hastalığa erken gelişme döneminde yakalanmaları olmuştur Bitkilerde erken dönemde meydana gelen hastalıkların zararı büyük olmaktadır. Örtüaltı sebze yetiştiriciliği yapılan alanlarda ise,  uygun ve zamanında kimyasal mücadele yapıldığı alanlarda hastalık etmenlerine rastlanmamıştır.

Çiftçilerimizin  üretimin her safhasında, İl/İlçe Müdürlüklerimizden teknik destek almaları ve yapılan uyarılara titizlikle uymaları İlimiz tarımsal üretimim açısından büyük önem arz etmektedir.