T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEMELERİNDE MÜNAVEBE ŞARTI GETİRİLMİŞTİR

Yayın Tarihi : 10.10.2019

Sağlıklı ve besin kalitesi yüksek ürün elde etmek, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını iyileştirmek, toprakta organik madde miktarını arttırmak, daha fazla su tutması sağlamak, toprağın verimliliğini yükseltmek amacıyla, Bitkisel Üretim Desteklemelerinde 2018 yılından başlamak üzere "Ekim Nöbeti (münavebe) şartı getirilmiştir.

 8 Haziran 2018 tarih ve 30445 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2018/17)' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2018/27)'in 22'nci maddesi 1'nci fıkrasının (kk) bendi gereğince " Örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitkiyi 2018 ve 2019 üretim yıllarında yetiştirmiş olan ve 2020 üretim sezonunda da aynı ürünü yetiştirmeyi planlayan üreticilerimiz, üçüncü üretim için hem mazot/gübre hem de varsa fark ödemesi gibi bitkisel üretim desteklemelerinden faydalanamayacaklardır. "

Tarım ürünlerinin yeterli, kaliteli ve uygun maliyetlerde üretimi, tarım yapılan arazinin, çiftçilerin, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunması ile sürdürülebilir tarımın devam ettirilmesi, geliştirilecek sistem ve uygulamalarla mümkündür.  2019  üretim  yılı ÇKS müracaatlarının devam etmekte olup, ekilişlerinin de başladığı dikkate alınarak  desteklemelerden yararlanmada getirilen münavebe şartlarından dolayı çiftçilerimiz için olası mağduriyetlerin yaşanmaması açısından gerekli hassasiyeti göstermelerini önem arzetmektedir.

         İlgili tüm çiftçilerimize ilanen duyurulur.