T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

UZMAN ELLER PROJESİ HİBE DESTEĞİ 250 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

Yayın Tarihi : 14.01.2023

​- KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI


- PROJEDEKİ HİBE TUTARI KİŞİ BAŞI 100 BİN TL’DEN 250 BİN TL’YE ÇIKARILDI

2/6/2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2022-2024 
yıllarını kapsayan 4046 sayılı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman 
Ellerin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda uygulanmaya başlayan 
Uzman Eller Projeleri ile kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, 
ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek 
yüksekokullarından mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak; bitkisel üretim, hayvancılık, 
gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli kişiler 
tarafından yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini 
arttırmak, ülkemize kırsal alanda tarımsal üretim yapan işletmelere örnek, kendi işini yapabilen 
ve istihdam imkanı ortaya koyabilen sürdürülebilir gelir getirici yatırımlar kazandırmak 
amaçlanmıştır. 
2022 yılında 81 ilimizde uygulanan Projede hibe tutarı kişi başı 100 bin TL olarak belirlenmiş olup 
yatırımını tamamlayan 1023 kişiye hibe ödemesi yapılmıştır. 
14/1/2023 tarihli ve 32073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karar değişikliği 
ile uygulanacak projelerin amacına ulaşması, sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmaya katkısını 
artırmak için hibe tutarı 250 bin Türk Lirasına çıkarılmıştır. 
Ayrıca, Bakanlığımız ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanmış olan “Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü” kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullarından mezunlar da Proje kapsamına alınarak hedef kitlemiz genişletilmiştir. 
Proje için 2023 yılı başvuruları, 2021/61 No.lu Tebliğe bağlı güncel uygulama rehberinin 
yayınlanmasının ardından başlayacaktır.