T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Uzman Ellerin Desteklenmesi Son Başvuru Tarihi 08.05.2023

Yayın Tarihi : 15.03.2023

Kırsal alanda/kırsal mahallede yaşayan/yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak; bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek; tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak amacıyla

1. Hayvansal üretime yönelik projeler

   1. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
    1. Süt sığırı yetiştiriciliği
    2. Besi sığırı yetiştiriciliği
    3. Manda yetiştiriciliği
   2. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
    1. Keçi yetiştiriciliği (Süt ve besi)
    2. Koyun yetiştiriciliği (Süt ve besi)
   3. Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi

    ç) Ana arı yetiştiriciliği, arı sütü, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi
   4. İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı

2.      Bitkisel üretime yönelik projeler

e)   Kapama meyve bahçesi tesisi

f)   Fide, fidan yetiştiriciliği

g)  İç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği


ç) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği

h)  Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı

   1. Organik ve organomineral gübre üretim tesisleri
   2. Bitkisel  üretimde  zararlı  organizmalar  ile  mücadelede  kullanılan  biyolojik  veya biyoteknik mücadele ürünlerine yönelik üretim projeleri

3.      Su ürünleri üretimine yönelik projeler (Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aşmaması koşuluyla)

a) Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapia, karabalık entansif üretim tesisleri ve/veya kuluçkahaneleri

b) Midye, ıstakoz ve kara salyangozu entansif üretim tesisi

4. Coğrafi işaretli ürün ve geleneksel ürün üretimine yönelik proje konularında 250.000,00 TL hibe edilecektir.
Başvuru şartlarında belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler, proje sahibi olarak hibe desteğinden yararlanmak amacıyla e-devlet şifrelerini kullanarak sadece https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden başvuruda bulunabilirler.

Detaylı bilgiye: https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/Uygulama+Esaslari.pdf adresinden ulaşabilir veya Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğümüzden bilgi alabilirsiniz.